Ochranná známka a potvrdenie RVPS

Parametre Slovenský med.

Kvalitatívne požiadavky

na med všeobecne stanovuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 z 26. januára 2012 o mede v znení neskorších predpisov, deviata hlava, tretia časť Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med. Zväzová norma stanovuje pre všetky medy, používajúce ochrannú známku SZV, tieto požiadavky na fyzikálne a chemické hodnoty medu.

 1. Označené medy musia mať obsah vody maximálne do 18% po stočení v kalendárnom roku.
 2. Označené medy musia mať obsah hydroxylmethylfurfuralu (HMF) maximálne po stočení v kalendárnom roku 15 mg.kg-1.
 3. Označené medy musia mať obsah sacharózy po stočení v kalendárnom roku maximálne 5g/100g.
 4. Označený med musí mať geografický pôvod v Slovenskej republike.
 5. Medovicové medy možno označiť, len ak vykazujú kladnú polarizáciu pred i po inverzii.
 6. Obsah sacharózy v agátovom mede sa meria najskôr po dvoch mesiacoch skladovania od odberu zo včelstiev, pri teplote 20 °C.
 7. Vodivosť u medovicových medov nad 1,0 mS/cm.
 8. Prolín: u medovicových min.: 350 mg.kg-1 u kvetových min.: 210 mg.kg-1 (okrem agátových).
 9. Invertáza: min: 100 U.kg-1 u medovicových medov.
 10. Med nesmie obsahovať žiadne cudzorodé látky.
  Skúšanie Fyzikálne a chemické parametre sa stanovujú podľa metód Harmonised methods of the european honey commision.

Včelí med
E-shop

Anketa

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli.

Táto stránka používa cookies. Viac info